Tårup IF's politik mod pædofili

I Tårup IF ønsker vi at sikre vores Børne & Ungdomsspillere under 15 år.

Derfor modarbejder vi aktivt pædofili

Vi følger Dansk Boldspil-Unions opfordring til at prioritere børns sikkerhed mod pædofili i fodboldmiljøet højt, og arbejder derfor aktivt med at forebygge mod og afsløre forsøg på pædofili.
 
Klubben har derfor besluttet at benytte den kontrolmulighed, en bekendtgørelse fra 2001 om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (DCK) §36 giver mulighed for. 
 
Vi vil med regelmæssige intervaller tjekke, hvorvidt klubbens trænere og holdledere er dømt for pædofili i form af blufærdighedskrænkelse eller deciderede seksuelle overgreb mod børn under 15 år.
 
Forebyggelse er som bekendt altid bedre en helbredelse, og vi opfordrer derfor samtidig til, at emnet kan drøftes i en aktuel, tæt og åben dialog mellem forældre, trænere og ledere, der dog skal forstå, at mennesker kan have forskellige grænser for graden af fysisk kontakt mellem voksne og børn.
 
Politiet og de sociale myndigheder har stor erfaring på området. Det anbefales, at sager videregives til myndighederne, såfremt forældre eller andre trænere eller ledere ikke selv mener at have erfaring eller kompetence til at håndtere en given situation eller, at sagen vurderes at være grænseoverskridende, og der dermed er tale om pædofili.
 
Klubben er forpligtet til at efterleve fortrolighedskravene til de oplysninger, der videregives fra registret.
 
 
Din kontaktperson i klubbens aktive indsats mod pædofili i fodboldmiljøet er:
 
Claus Bisgaard, 24 47 72 24, bisgaardclaus@hotmail.com

Vedtaget af TIF Bestyrelse
den 20.Marts 2006

Mistanke om og afsløring af pædofili

Blufærdighedskrænkelse eller deciderede seksuelle overgreb mod børn er en yderst alvorlig sag.
 
Urigtige beskyldninger mod uskyldige personer for pædofili er ligeledes en yderst alvorlig sag, som kan have uoverskuelige professionelle og menneskelige konsekvenser for den pågældende.
 
Det er derfor vigtigt, at forældre, trænere og ledere udviser en sund dømmekraft, og ikke forfalder til "heksejagt" ved mistanke om pædofililignende opførsel eller motiver fra en person tilknyttet klubben.
 
Ved mistanke om eksempelvis blufærdighedskrænkende eller upassende opførsel er det med henblik på et eventuelt efterfølgende sagsanlæg en fordel, hvis mere end én voksen iagttager og opfatter en given situation på samme måde.
 
Voksne skal være opmærksom på, at børns oplevelser af situationer, voksne på baggrund af børns beskrivelser vil kunne betragte som pædofili, ofte ikke opfattes sådan af børnene selv.
 
Det er ligeledes vigtigt at forstå, at mennesker kan have forskellige grænser for graden af fysisk kontakt mellem voksne og børn.
 
Vi har som klub ikke vedtaget nogen normer for hvad, der betragtes som passende opførsel, men anbefaler, at voksne almindelige sunde og afbalancerede fornuft råder i fortolkningen af, hvorvidt en voksens opførsel ikke kan betragtes som en almindeligt accepteret vesteuropæisk norm eller interesse for børn.
Ved evt.mistanke eller iagtagelse af ovennævnte opførelse skal klubbens kontaktperson adviseres og iagtageren forventes at holde sin mistanke eller sine iagtagelser fortrolige så disse ikke bliver alment kendt i klubben.


Politiet og de sociale myndigheder har stor erfaring på området. Det anbefales, at sagen videregives til myndighederne, såfremt forældre eller andre trænere eller ledere ikke selv mener at have erfaring eller kompetence til at håndtere en given situation eller, at sagen vurderes at være grænseoverskridende, og der dermed er tale om pædofili.