Tårup IF's historie

17.feb. 1923

Stiftelsen

Tårup Idrætsforening, eller rettere - Tårup Gymnastikforening - som foreningen blev kaldt fra starten, blev stiftet lørdag d. 17. februar 1923 ved et møde i Tårup Forsamlingshus. Allerede første år blev der registreret 111 piger og karle som dyrkede gymnastik i Tårup Forsamlingshus.

1933

De første arealer

I 1933 blev de første udendørs aktiviteter registreret, og som følge deraf, måtte man have et område til deres udfoldelse. Det fik man på et areal kaldet Østerstrand kun 10 meter fra storebælt (området kendes i dag bedre som Maemosen eller Tårup Strand). På området var der en træhytte, der kunne bruges som opholdsrum. Badeforholdene var store og lå kun 10 meter væk !

10.dec. 1949

Første navneændring

10. december 1949, besluttede man sig for en sammenslutning mellem de to foreninger Tårup Gymnastikforening og Tårup Ungdomsforening. Efter sammenlægningen kom foreningen til at hedde Tårup Ungdoms- og Idrætsforening.

3.jul. 1955

Nuværende sportsplads indvies

3. juli 1955 blev sportspladsen ved Frørup Mejeri indviet (vores nuværende adresse). Siden er mejeriet ophørt, og vi har i stedet fået Frørup Centralskole (1957) at stedfæste os til.

1977

Anden og sidste navneændring

I 1977 foreslog daværende formand Gordon Kirt på en generalforsamling at tage navneforandring til det nuværende Tårup IF og det blev enstemmigt vedtaget. Dermed er ringen sluttet.