Kontingentoversigt

Kontingent betales halvårligt - hhv forår og efterår. Nedenfor ses de nuværende kontingentpriser for alle hold i Tårup IF. Bemærk, at priser for kommende halvsæson uden varsel kan justeres, hvis Tårup IF finder det nødvendigt for at modsvare ressourcer der allokeres til hvert enkelt hold.

Kontingent Senior

Alle kontingenter betales bagud for hvert halvår. Vi skal gøre opmærksom på at spillere, der er i restance på grund af manglende betaling af forfaldet kontingent, ikke vil få lov at deltage i turneringskampe i den efterfølgende halvsæson før forfaldne kontingent(er) er betalt.

725kr

Herrer

Halvårskontingent


635kr

Herrer serie 5

Halvårskontingent


635kr

Damer

Halvårskontingent


550kr

Dame 7-mands

Halvårskontingent


575kr

Veteran / Masters

Halvårskontingent


200kr

Fodbold Fitness

Halvårskontingent


Kontingentpriser børne- & ungdom

Alle kontingenter betales bagud for hvert halvår. Vi skal gøre opmærksom på at spillere, der er i restance på grund af manglende betaling af forfaldet kontingent, ikke vil få lov at deltage i turneringskampe i den efterfølgende halvsæson før forfaldne kontingent(er) er betalt.

550kr

U17 drenge / piger

Halvårskontingent


525kr

U14-U16 drenge / piger

Halvårskontingent


400kr

U12-U13 drenge / piger

Halvårskontingent


350kr

U10-U11 drenge / piger

Halvårskontingent


300kr

U6-U9 drenge / piger

Halvårskontingent